TESTOMGEVING! Digitale Sociale Kaart Nederland
DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente of regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.